Centro Cultural Boliva

Svenska:

Kultur Center  Bolivia i Norrköping ( Grundad den 18 april 1986)  är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som arbetar för att i Sverige sprida information om den bolivianska kulturen och i synnerhet om den tusenåriga Andinska kulturen som utgör historisk och kulturell grundval för mer än 5 miljoner indianer bosatta i det andinska området.

Bolivia har idag cirka 10 miljoner invånare. Av dessa är cirka 60% indianer, 39% mestiser (blandad vit-indian), 12% vitar, 2% mulatter (blandad svart-vit), svarta och asiater. Det finns alltså bolivianer av olika etknisk bakgrund (till exempel ättlingarna till bl.a. kinneser,Yugoslaver, japaner och tyskar). Bolivia är ett mångkulturellt samhälle med en rik tradition och historia, ett land med enorma naturtillgångar och mänskliga resurser. Trotts detta lever de flesta bolivianer i social och ekonomisk misär.

Vi vill därför ge aktuell information om Bolivias sociala och ekonomiska förhållanden.
Genom att öka kunskapen om olika kulturer förstår vi Sveriges mångkulturella situation bättre och verkar mot främlingsfientlighet. Med tanke på detta har vi i samarbete med Folkuniversitetet och Norrköpings Kommun.

Vi arbetar också för att erbjuda bolivianer bosatta i Sverige tillgång till sin egen kultur och därmed bidra till att upprätthålla det självförtroende som behövs för att finna sig till rätta i det svenska samhället.
Vi anser att det är oerhört viktigt att vår verksamhet till stor del ägnas åt arbete med barn och ungdomar.

INFORMATIONSARBETE:

Vår föreningen sprider information på följande sätt:
Studiecirklar
Vi arrangerar studiecirklar med diabilder, film och föredrag i följande ämnen:
Barnteater
Bolivianska sagor
Musik och dans från Bolivia
Afro-boliviask dans
Bolivianska rätter

Radio Programer

Föreläsningar och seminarier

Diabilder och overheadbilder visas vid varje föreläsning
Bolivia idag mm...

 


 

1986 - 2019

Spanska:

Centro Cultural de Bolivia en Norrköping  ( Fundada el 18 de abril de 1986) es una organización Cultural  sin fines de lucro, a-política y sin afiliación religiosa, que trabaja en Suecia en la difusión brindando información sobre la cultura boliviana, y en particular sobre la antigua cultura andina que representa una base histórica y cultural de más de 5 millones de indigenas que viven en el altiplano boliviano.

Bolivia cuenta actualmente con alrededor de 10 millones de habitantes. De ellos, aproximadamente el 60% son indigenas, 39% mestizos (mezcla de blancos y nativos ), el 12%  son europeos, el 2% son mulatos (mezcla de blanco y negro). En  Bolivia hay bolivianos de origen etnico diferente (por ejemplo, los descendientes de chinos, Yugoslavos, japoneses y alemanes,arabes, etc.

Bolivia es una sociedad multicultural y multietnica con una rica tradición e historia, un país con grandes recursos naturales y humanos.Pero a pesar de esto la mayoría de los bolivianos  viven en la miseria social y económica.

Por lo tanto,CCB  proporciona información actualizada sobre las condiciones sociales y económicas de los bolivianos.

Al aumentar el conocimiento de las diferentes culturas Sueca como Boliviana, entendemos la  situación multicultural de este pais que nos acoge de  mejor manera. CCB actua en contra de la xenofobia y el rasismo.

 Trabajamos con el apoyo de la Universidad Popular Sueca ( Folkuniversitetet) y la Municipalidad de Norrköping.

También  trabajamos ofreciendo a los bolivianos que viven en Suecia a mantener y coservar  su propia cultura, contribuyendo así a mantener la confianza necesaria para encontrar su camino en la sociedad sueca.

Creemos que es muy importante para nuestro trabajo cultural y social  el trabajar en gran parte  con nuestros niños y adolescentes bolivianos y de otras nacionalidades.

INFORMACIÓN :

Nuestra organización difunde la siguiente información:
Circulos de Estudio
Organizamos talleres con diapositivas, películas y conferencias en los siguientes temas:
Teatro para niños
Cuentos bolivianos
Música y danza de Bolivia
danzas Afro-boliviana

 Platos tipicos bolivianos
Proganas de Radio atravez de Radio Cordillera Norrköping       http://www.ccbolivia,net

Conferencias y seminarios informando sobre la situación en Bolivia
Muestra de Diapositivas y filmes bolivanos
Inrmanos sobre la Bolivia  de hoy etc...

 

Copyright © 1986 - 2023 Centro Cultural Bolivia Norrköping - Kultur Center Bolivia Norrköping
 e-mail: ccbolivia@hotmail.com  
                            Telefon: en Suecia 011-124227 llamadas del exterior al 00 46 11 124227