BOLIVIANOS EN SUECIA - BOLIVIANER I SVERIGE
 
Telefono: 011-124227
En el Aire las 24 hrs del dia
Musica boliviana y latinoamericana
 
contador gratuito de visitas
 |Historia |Fundador| Fotos | Contactos | Videos | Solidaridad | Radio Cordillera | Bolivianos en Suecia | Bailes |
             
 

Bolivianer i Sverige: En krönika över exilen

Introduktion

Vem som helst som befinner sig i Sverige förvånas över det hur många bolivianer man träffar där. I siffror visas det i en folkräkning som utfördes av Statistiska Centralbyrån (SCB) 2005 tillsammans med Radio Cordillera från Norrköping, den officiella siffran översteg 3000 boende i Sverige. Det är klart att den här siffran inte visar de bolivianer som av rädsla att bli utvisade – eftersom de befinner sig i landet illegalt – inte registrerat sig vid konsulatet.

Enligt Migrationsverket i Sverige utgör bolivianer praktiskt taget en liten procent  av alla de latinamerikaner som lever i landet, följda av en mycket mindre antal colombianer och peruaner. Dessutom framkom de två främsta skälen till att latinamerikaner lever i landet i DICOEXSs folkräkning 2005, nämligen familjeskäl och politiska skäl .

 Sverige är det europeiska land som har minsta antal bolivianer och nionde  landet i världen efter Argentina och USA. Och i förhållande till folkmängden  nästan det största i världen. Det här betyder att deras närvaro är mycket synligare och märks än mer p g a de kulturella skillnaderna som är större i detta skandinaviska land än i Argentina och USA.

Siffrorna är förvånande eftersom Sverige före 1970 inte var ett mottagarland för bolivianer i motsats till Australien, USA och Argentina.

En vecka före kuppen 1981 bodde bara 89  bolivianer i Sverige, till större delen studenter eller där för att utföra tillfälligt arbete.  Men siffran ökade lavinartat under samma år och sedan år för år fram till 1990.

Fram till idag har den bolivianska gemenskapen praktiskt taget hållit sig på samma nivå som 1990. Bolivianer  har fortsatt komma till detta skandinaviska land och ersatt de exilbolivianer som återvänt till Bolivia och de som avlidit.

 

Bolivianernas  ankomst till Sverige och deras politiska organisering

 

De flyktingar som började komma till Sverige i oktober -December 1981 blev väl mottagna av samhället och regeringen. Några bolivianer  fördes till flyktingförläggningar som ofta låg långt från de stora städerna där de fick bo i sex månader, tills de lärt sig grundläggande svenska och fått kännedom om kulturen och sederna i sitt nya land för att de skulle kunna anpassa sig lättare. Efter det gav de svenska myndigheterna dem någonstans att bo och lite pengar för att täcka deras första kostnader, som de förväntades betala tillbaka när de en gång fick ett arbete. Några av de mest lyckligt lottade bolivianer fick bo hemma hos svenskar som organiserat sig för detta ändamål.

I början togs större delen av de nyss ankomna bolivianer  emot av ”Flyktingförlägningen” som framför allt bestod av svenskar.

Men när bolivianer a blev allt fler valde de att skapa sin egen solidaritetskommitté. Den fick namnet ”På olika organisationer och föreningar” och där fanns de partier som utgjort organisationer i Bolivia. Den revolutionära vänsterrörelsern (MIR)  (FRI) (PRIN) fortsatte som oberoende även om många av deras medlemmar gick med i olika organisationer, liksom många flyktingar som var besvikna på de politiska partier de tillhörde och bolivianer  utan bestämt medlemskap.

Regeringen och kommunerna i Sverige finansierade invandrarföreningarna och pengarna de tog emot användes till kulturell verksamhet där man kunde samla in pengar för att skicka till Bolivia via kurirer, d v s människor ansvariga för att ta med sig pengarna till Bolivia från Sverige. Vid några tillfällen försvann kuriren under sin resa till Bolivia med alla pengarna. När det hände blev personen omedelbart utesluten ur föreningarna.

Under 90-talet 0ch 2000- talet kom en ny våg av bolivianer  till Sverige, inte av rent politiska anledningar, även om de påstod att det var så. I vilket fall som helst så får man inte glömma bort att de ökande sociala skillnaderna som uppstod i Bolivia under militärregimen gjorde att mer än hälften av landets befolkningen levde i fattigdom. Så i total desperation beslutade tusentals bolivianer att söka en bättre framtid utomlands. Sverige blev favoritdestination p g a sin höga utvecklingsnivå och sin socialpolitik.

Under de första åren på 80-talet grundades Centro Cultural Bolivia Norrköping  ( Kultur Center Bolivia i Norrköping) med opolitisk karaktär och huvudsakligen inriktad på den bolivianska gruppens intressen och problem i Sveriges.

Just därför var många av de bolivianer som fortfarande var aktiva i något politiskt parti ointresserade av den. Det fanns helt enkelt för många föreningar samtidigt, i allmänhet fanns en viss rivalitet emellan dem och det gjorde att man aldrig kunde skapa enhet i hela den bolivianska  gruppen vilket skulle ha gjort att den fått större styrka i det svenska samhället.

 

Slutet på exilen: anpassning och förändringar inom den bolivianska  gruppen

 

I och med övergången till demokrati flyttade hundratals bolivianer tillbaka till Bolivia . Vid vilket fall som helst måste man erkänna att den bolivianska gruppen i Sverige just nu befinner sig i en sista förändringsfas som sådan. Den större delen av de bolivianer som bor i Sveerige  idag, även de som kom dit som politiska flyktingar, har ingen som helst politisk verksamhet, och de som fortfarande är aktiva håller på att försvinna. De föreningar som hade politisk karaktär håller på att ersättas av sportklubbar och dansgrupper.

Men den största delen av de bolivianer  som bor i Sverige idag, särskilt de yngre, väljer, trots att de behåller en stor del av sin boliviansk identitet, att integrera sig i det svenska samhället . De gör det via olika medier och av den enkla anledningen att de blivit medvetna om att förhållandena i Sverige påverkar dem mer direkt än det som händer i Bolivia och dessutom för att inte känna sig marginaliserade. Så vi kan hitta många bolivianer  som valt att vara aktiva i svenska politiska partier och som lämnat sin bolivianska politiska aktivitet.

Förändringen är ett svar på nya politiska och sociala omständigheter som inte har något med det som hände under militärdiktaturen att göra. Vi borde inte beklaga oss över det utan bara acceptera det som en början på ett nytt historiskt fenomen bland bolivianer  i Sverige. I vilket fall som helst och innan det är för sent, antingen för att dokumentationen gått förlorad eller på grund av att de viktigaste människorna från den tiden dött, borde vi i detalj rekonstruera historien om Bolivianer  i Sverige för att rädda undan glömskan den viktiga roll de spelade för att återinföra demokratin i Bolivia, genom att de sökte internationell solidaritet och skickade pengar. Så kan vi förstå hur det kommer sig att så många bor där och också förstå en av orsakerna bakom att de goda svensk-Boliviansk relationerna upprätthålls än idag.

Antonio Valencia Toranzos

 Correo:   ccbolivia@hotmail.com               www.ccbolivia.net

 

HISTORIA OM CAPORALES FESTIVALER I SVERIGE

GANADORES EN LAS DIFERENTES CATEGORIAS

År

Värdstad

Mix

Par

Femenin

Maskulin

Machas

2015

Estocolmo

 

 

 

 

 

2014

Norrköping

Raymi - Gbrg

  Raymi

      BK-Npg

CD Libertad

CD Libertad 

2013

Estocolmo

Tunari - Göteborg

Tunari

CCB Norrköping -

CCLibertad -Göteborg

Tunari - Göteborg

2012

Västeås

Fuerza de los Andes Stockholm

A.R.L.A Malmö

Fuerza de los Andes

Pachamama Västerås

Fuerza de los Andes Stockholm

2011

Växsjö

 

 

 

 

 

2010

Gotemburgo

Fuerza de los Andes

Fuerza de los Andes

Bolivia Kommitté Norrköping

Bolivia Yawar Mallku

Fuerza de los Andes

2009

Eskilstuna

CD Libertad

BK Norrköping

CD Libertad

Antawara

Inti

2008

Stockholm

Yawar Mallku

Yawar Mallku

CC Andino

Yawar Mallku

Fuerza de los Andes

2007

Malmö

Los Morenos

Los Morenos

CC Libertad

Antawara

Fanns Ej

2006

Stockholm

Yawar Mallku

CCB Norrköping

Yawar Mallku

Chasqui

Fanns Ej

2005

Växjö

Antawara

CCB Norrköping

Bolivia Chasqui

CCB Norrköping

Fanns Ej

2004

Göteborg

Tunari

Tunari

CCB Norrköping

Tunari

Fanns Ej

2003

Eskilstuna

Tunari

ARLA

Chasqui

Tunari

Fanns Ej

2002

Västerås

CD Libertad

Tunari

CC Andino

Fanns Ej

Fanns Ej

2001

Uppsala

CC Andino

CCB Växjö

CC Andino

Fanns Ej

Fanns Ej

2000

Västerås

CCB Norrköping

Västerås

CCB Norrköping

Fanns Ej

Fanns Ej

1999

Stockholm

Yawar Mallku

ARLA

CCB Norrköping

Fanns Ej

Fanns Ej

1998

Stockholm

Yawar Mallku

ARLA

CCB Norrköping

Fanns Ej

Fanns Ej

Material recopilado por Nathalie Zamorano
representante de la cartera de Cultural en la Federación Nacional de Residentes Bolivianos en Suecia