19 DE ABRIL DE 1986 FUNDACIÓN DE CCB NORRKÖPING
   
 Organisationsnummer: 802416-0346

kontakta oss: ccbolivia@hotmail.com

 

VISITA NUESTRA PAGINA DE FACEBOOK...

 

I vår Kultur förening är vi närmare 40 medlemmar som dansar bolivianska och Latinamerikanska danser .

Caporales,Tinku,Diablada,Tobas,Morenada, Saya,Cueca ,Chacarera så ofta vi får tillfälle.

Föreningen bildades  den 19 april 1986 och heter Kultur Center Bolivia föreningen men vi använder också kortnamnet CCB-Norrköping.

Det är en ideell förening och all verksamhet bygger på ideellt arbete från medlemmarna.

Under året har vi ett stort antal evenemang, se Filmer.

Vi uppmuntrar till "demokratisk dans", det vill säga att både kvinnor och män bjuder upp.

 

 

Kultur Center Bolivia i Norrköping
( Grundad den 18 april 1986) är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som arbetar för att i Sverige sprida information om den bolivianska kulturen och i synnerhet om den tusenåriga Andinska kulturen som utgör historisk och kulturell grundval för mer än 5 miljoner indianer bosatta i det andinska området. Bolivia har idag cirka 12 miljoner invånare. Av dessa är cirka 60% indianer, 39% mestiser (blandad vit-indian), 12% vitar, 2% mulatter (blandad svart-vit), svarta och asiater. Det finns alltså bolivianer av olika etknisk bakgrund (till exempel ättlingarna till bl.a. kinneser,Yugoslaver, japaner och tyskar). Bolivia är ett mångkulturellt samhälle med en rik tradition och historia, ett land med enorma naturtillgångar och mänskliga resurser. Trotts detta lever de flesta bolivianer i social och ekonomisk misär. Vi vill därför ge aktuell information om Bolivias sociala och ekonomiska förhållanden. Genom att öka kunskapen om olika kulturer förstår vi Sveriges mångkulturella situation bättre och verkar mot främlingsfientlighet. Med tanke på detta har vi i samarbete med Folkuniversitetet och Norrköpings Kommun. Vi arbetar också för att erbjuda bolivianer bosatta i Sverige tillgång till sin egen kultur och därmed bidra till att upprätthålla det självförtroende som behövs för att finna sig till rätta i det svenska samhället. Vi anser att det är oerhört viktigt att vår verksamhet till stor del ägnas åt arbete med barn och ungdomar.

Centro Cultural de Bolivia en Norrköping
( Fundada el 18 de abril de 1986) es una organización Cultural sin fines de lucro, a-política y sin afiliación religiosa, que trabaja en Suecia en la difusión brindando información sobre la cultura boliviana, y en particular sobre la antigua cultura andina que representa una base histórica y cultural de más de 5 millones de indigenas que viven en el altiplano boliviano. Bolivia cuenta actualmente con alrededor de 12 millones de habitantes. De ellos, aproximadamente el 60% son indigenas, 39% mestizos (mezcla de blancos y nativos ), el 12% son europeos, el 2% son mulatos (mezcla de blanco y negro). En Bolivia hay bolivianos de origen etnico diferente (por ejemplo, los descendientes de chinos, Yugoslavos, japoneses y alemanes,arabes, etc. Bolivia es una sociedad multicultural y multietnica con una rica tradición e historia, un país con grandes recursos naturales y humanos.Pero a pesar de esto la mayoría de los bolivianos viven en la miseria social y económica. Por lo tanto,Centro-Cultural-Bolivia-Norrkoping proporciona información actualizada sobre las condiciones sociales y económicas de los bolivianos. Al aumentar el conocimiento de las diferentes culturas Sueca como Boliviana, entendemos la situación multicultural de este pais que nos acoge de mejor manera. CCB actua en contra de la xenofobia y el rasismo. Trabajamos con el apoyo de la Universidad Popular Sueca ( Folkuniversitetet) y la Municipalidad de Norrköping. También trabajamos ofreciendo a los bolivianos que viven en Suecia a mantener y coservar su propia cultura, contribuyendo así a mantener la confianza necesaria para encontrar su camino en la sociedad sueca. Creemos que es muy importante para nuestro trabajo cultural y social el trabajar en gran parte con nuestros niños y adolescentes bolivianos y de otras nacionalidades.
Teléfono: 011-124227 y en el extranjero 00-46 11 124227

24 HORAS DE MÚSICA RADIO CORDILLERA LOS DOMINGOS DE 14.00 A 16.00 CON SABOR A BOLIVIA
Correo electronico:
ccbolivia@hotmail.com
 
Finalistas en el festival del Caporal Estocolno 2017
Nuestros Niños en el Festival del Caporal Estocolmo 2017